Remontti- ja muutostyöilmoitus

Remontista on tehtävä kirjallinen ilmoitus

Remontti- ja muutostyöilmoitus

Osakkaan on asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettava huoneistossa tehtävästä remontista tai muutostyöstä aina, kun työ voi vaikuttaa naapuriasuntoihin tai niihin talon rakenteisiin, jotka ovat taloyhtiön vastuulla – ks. vastuunjakotaulukko.

Remonttia ei saa aloittaa ennen ilmoituksen hyväksyntää, joten teethän ilmoituksen hyvissä ajoin. 

Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostöistä

Taloyhtiö

Osakas

Suunniteltu toimenpide

Toimisto